Breaking News |  รายงานงบทดลองเดือน มกราคม 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพ
วีดีโอแนะนำสถานศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
SAR ภายใน
ตรวจผลการเรียน
ตรวจผลการเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
ประวัติวิทยาลัยฯ
หลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลบุคลากร
นักเรียน-นักศึกษา
งบประมาณและการเงิน
สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน
ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่
แผนที่วิทยาลัยฯ
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 23  
เข้าชมเดือนนี้ : 542  
เข้าชมปีนี้ : 1,379  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 10,764  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเรียนหลักสูตรช่างตรวจสภาพรถ (ตรอ.) รุ่นที่ 4 [อ่าน : 32 ครั้ง] รับสมัครนักเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 74 ครั้ง]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) [อ่าน : 58 ครั้ง] ประกาศหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากภาวะฝนตกหนักและน้ำถ่วม [อ่าน : 54 ครั้ง]
ประกาศปิดสถานศึกษา [อ่าน : 50 ครั้ง] ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 58 ภาคเรียนที่ 2/2560 [อ่าน : 233 ครั้ง]

   ข่าวนักเรียน-นักศึกษา
กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 155 ครั้ง]
     กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 663 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 372 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 292 ครั้ง]
     กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 352 ครั้ง]
     รับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)

   กิจกรรม โครงการศูนย์บ่มเพาะ นักเรียน นักศึกษา
กิจกรรมนิเทศและติดตามโครงการศูนย์บ่มเพาะ  [อ่าน : 203 ครั้ง]
       กิจกรรมนิเทศและติดตามโครงการศูนย์บ่มเพาะ ประจำปีการศึกษา 2559 ..... (อ่านต่อ)
กิจกรรมศึกษาดูงาน วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงผลิตน้ำดื่มชบา ตำบลทอนหงส์  [อ่าน : 320 ครั้ง]
       กิจกรรมศึกษาดูงาน วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงผลิตน้ำดื่มชบา ตำบลทอนหงส์ ..... (อ่านต่อ)
กิจกรรมศึกษาดูงาน ร้านเสริมสวย แฮร์ริช & สปา   [อ่าน : 380 ครั้ง]
       ร้านเสริมสวย แฮร์ริช & สปา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประกวดราคา

   รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลองเดือน มกราคม 2561  [อ่าน : 0 ครั้ง]
     รายงานงบทดลองเดือน มกราคม 2561 ..... (อ่านต่อ)
รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม 2560  [อ่าน : 22 ครั้ง]
     รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม 2560 ..... (อ่านต่อ)
รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 22 ครั้ง]
     รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560 ..... (อ่านต่อ)
รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 2560  [อ่าน : 56 ครั้ง]
     รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 2560 ..... (อ่านต่อ)
รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2560  [อ่าน : 75 ครั้ง]
     รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2560 ..... (อ่านต่อ)

   ข้อมูลงานวิจัยอาจารย์
การพัฒนาเจตคิที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัย  [อ่าน : 160 ครั้ง]
     การพัฒนาเจตคิที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัย ..... (อ่านต่อ)
พฤติกรรมการเรียนการไม่ส่งการบ้าน  [อ่าน : 177 ครั้ง]
     พฤติกรรมการเรียนการไม่ส่งการบ้าน ..... (อ่านต่อ)
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  [อ่าน : 182 ครั้ง]
     ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ..... (อ่านต่อ)
ความพึงพอใจของครุผู้สอน  [อ่าน : 221 ครั้ง]
     ความพึงพอใจของครุผู้สอน ..... (อ่านต่อ)
การสอนโดยใช้สื่อการสอนในรายวิชาเรียน  [อ่าน : 156 ครั้ง]
     การสอนโดยใช้สื่อการสอนในรายวิชาเรียน ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
กิจกรรมศึกษาดูงาน วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงผลิตน้ำดื่มชบา ตำบลทอนหงส์
กิจกรรมศึกษาดูงาน ร้านเสริมสวย แฮร์ริช & สปา
กิจกรรมศึกษาดูงาน วันพุธ ดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ บ้านแยมโรล
กิจกรรมอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี 2559
ดูรายการทั้งหมด