Breaking News |  รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพ
วีดีโอแนะนำสถานศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
SAR ภายใน
ตรวจผลการเรียน
ตรวจผลการเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
ประวัติวิทยาลัยฯ
หลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลบุคลากร
นักเรียน-นักศึกษา
งบประมาณและการเงิน
สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน
ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่
แผนที่วิทยาลัยฯ
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 19  
เข้าชมเดือนนี้ : 467  
เข้าชมปีนี้ : 3,637  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 13,022  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราช เข้าตรวจประเมินความพร้อมของศูนย์ประเมินความรู้ [อ่าน : 207 ครั้ง] รับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 142 ครั้ง]
รับสมัครนักเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 229 ครั้ง] ประกาศรับสมัครนักศึกษาเรียนหลักสูตรช่างตรวจสภาพรถ (ตรอ.) รุ่นที่ 4 [อ่าน : 256 ครั้ง]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) [อ่าน : 171 ครั้ง] ประกาศหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากภาวะฝนตกหนักและน้ำถ่วม [อ่าน : 167 ครั้ง]

   ข่าวนักเรียน-นักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561  [อ่าน : 162 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561  [อ่าน : 218 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561 ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 291 ครั้ง]
     กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 794 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 495 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)

   กิจกรรม โครงการศูนย์บ่มเพาะ นักเรียน นักศึกษา
กิจกรรมนิเทศและติดตามโครงการศูนย์บ่มเพาะ  [อ่าน : 318 ครั้ง]
       กิจกรรมนิเทศและติดตามโครงการศูนย์บ่มเพาะ ประจำปีการศึกษา 2559 ..... (อ่านต่อ)
กิจกรรมศึกษาดูงาน วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงผลิตน้ำดื่มชบา ตำบลทอนหงส์  [อ่าน : 537 ครั้ง]
       กิจกรรมศึกษาดูงาน วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงผลิตน้ำดื่มชบา ตำบลทอนหงส์ ..... (อ่านต่อ)
กิจกรรมศึกษาดูงาน ร้านเสริมสวย แฮร์ริช & สปา   [อ่าน : 619 ครั้ง]
       ร้านเสริมสวย แฮร์ริช & สปา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประกวดราคา

   รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 12 ครั้ง]
     รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2561 ..... (อ่านต่อ)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561  [อ่าน : 10 ครั้ง]
     รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561 ..... (อ่านต่อ)
รายงานงบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 88 ครั้ง]
     รายงานงบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ..... (อ่านต่อ)
รายงานงบทดลองเดือน มกราคม 2561  [อ่าน : 117 ครั้ง]
     รายงานงบทดลองเดือน มกราคม 2561 ..... (อ่านต่อ)
รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม 2560  [อ่าน : 129 ครั้ง]
     รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม 2560 ..... (อ่านต่อ)

   ข้อมูลงานวิจัยอาจารย์
การพัฒนาเจตคิที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัย  [อ่าน : 261 ครั้ง]
     การพัฒนาเจตคิที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัย ..... (อ่านต่อ)
พฤติกรรมการเรียนการไม่ส่งการบ้าน  [อ่าน : 283 ครั้ง]
     พฤติกรรมการเรียนการไม่ส่งการบ้าน ..... (อ่านต่อ)
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  [อ่าน : 289 ครั้ง]
     ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ..... (อ่านต่อ)
ความพึงพอใจของครุผู้สอน  [อ่าน : 328 ครั้ง]
     ความพึงพอใจของครุผู้สอน ..... (อ่านต่อ)
การสอนโดยใช้สื่อการสอนในรายวิชาเรียน  [อ่าน : 259 ครั้ง]
     การสอนโดยใช้สื่อการสอนในรายวิชาเรียน ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราช เข้าตรวจประเมินความพร้อมของศูนย์ประเมินความรู้
กิจกรรมศึกษาดูงาน วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงผลิตน้ำดื่มชบา ตำบลทอนหงส์
กิจกรรมศึกษาดูงาน ร้านเสริมสวย แฮร์ริช & สปา
กิจกรรมศึกษาดูงาน วันพุธ ดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ บ้านแยมโรล
ดูรายการทั้งหมด