Breaking News |  รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 2560     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพ
วีดีโอแนะนำสถานศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
SAR ภายใน
ตรวจผลการเรียน
ตรวจผลการเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
ประวัติวิทยาลัยฯ
หลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลบุคลากร
นักเรียน-นักศึกษา
งบประมาณและการเงิน
สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน
ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่
แผนที่วิทยาลัยฯ
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 603  
เข้าชมปีนี้ : 6,323  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 8,465  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 58 ภาคเรียนที่ 2/2560 [อ่าน : 36 ครั้ง] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย ด้วยวิธ [อ่าน : 20 ครั้ง]
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดคุรุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ [อ่าน : 45 ครั้ง] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างไฟฟ้าระดับ 1 วันที่ 23-24 กันยายน 2560 [อ่าน : 39 ครั้ง]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) [อ่าน : 105 ครั้ง] ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น [อ่าน : 113 ครั้ง]

   ข่าวนักเรียน-นักศึกษา
กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 78 ครั้ง]
     กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 586 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 312 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 233 ครั้ง]
     กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 263 ครั้ง]
     รับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)

   กิจกรรม โครงการศูนย์บ่มเพาะ นักเรียน นักศึกษา
กิจกรรมนิเทศและติดตามโครงการศูนย์บ่มเพาะ [อ่าน : 160 ครั้ง] กิจกรรมศึกษาดูงาน วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงผลิตน้ำดื่มชบา ตำบลทอนหงส์ [อ่าน : 235 ครั้ง]
กิจกรรมศึกษาดูงาน ร้านเสริมสวย แฮร์ริช & สปา [อ่าน : 272 ครั้ง] กิจกรรมศึกษาดูงาน วันพุธ ดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ บ้านแยมโรล [อ่าน : 267 ครั้ง]
กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ร้านโอปอ แอนด์ ฟาซิลการยางคาร์แคร์ [อ่าน : 182 ครั้ง] กิจกรรมอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี 2559 [อ่าน : 195 ครั้ง]

   ข่าวประกวดราคา

   รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 2560  [อ่าน : 9 ครั้ง]
     รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 2560 ..... (อ่านต่อ)
รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2560  [อ่าน : 28 ครั้ง]
     รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2560 ..... (อ่านต่อ)
รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2560  [อ่าน : 43 ครั้ง]
     รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2560 ..... (อ่านต่อ)
รายงานงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2560  [อ่าน : 54 ครั้ง]
     รายงานงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2560 ..... (อ่านต่อ)
รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2560  [อ่าน : 91 ครั้ง]
     รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2560 ..... (อ่านต่อ)

   ข้อมูลงานวิจัยอาจารย์
การพัฒนาเจตคิที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัย  [อ่าน : 110 ครั้ง]
     การพัฒนาเจตคิที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัย ..... (อ่านต่อ)
พฤติกรรมการเรียนการไม่ส่งการบ้าน  [อ่าน : 129 ครั้ง]
     พฤติกรรมการเรียนการไม่ส่งการบ้าน ..... (อ่านต่อ)
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  [อ่าน : 132 ครั้ง]
     ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ..... (อ่านต่อ)
ความพึงพอใจของครุผู้สอน  [อ่าน : 169 ครั้ง]
     ความพึงพอใจของครุผู้สอน ..... (อ่านต่อ)
การสอนโดยใช้สื่อการสอนในรายวิชาเรียน  [อ่าน : 110 ครั้ง]
     การสอนโดยใช้สื่อการสอนในรายวิชาเรียน ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
กิจกรรมศึกษาดูงาน วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงผลิตน้ำดื่มชบา ตำบลทอนหงส์
กิจกรรมศึกษาดูงาน ร้านเสริมสวย แฮร์ริช & สปา
กิจกรรมศึกษาดูงาน วันพุธ ดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ บ้านแยมโรล
กิจกรรมอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี 2559
ดูรายการทั้งหมด